Atatürkün Eserleri

Atatürkün Eserleri

Atatürkün Eserleri, Büyük Türkiye Cumhuriyetini kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı boyunca kaleme aldığı birçok eserlerinin toplam adedi on dörttür. Gazi Kemal Atatürk yazmış olduğu bu eserlerinde askerliğe, siyasal yaşama tarzına ve kültürel ile sosyal hayata yönelik çeşitli birçok konuyu kendi içinde değerlendirerek aslında başarıyı elde etmek için izlenmesi gereken yolları insanlara anlatmaktadır. Atatürk'ün eserleri denince akla tabi ilk olarak kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelmektedir. Bu eserinin yanında yukarıda belirtilen daha birçok alanda vermiş olduğu fikir ve tavsiyeleri sayesinde yine bizlerin en büyük yol göstericimiz olmuştur.

Atatürk'ün Eserleri

Atatürk'ün Siyasal Yaşama Yönelik Yazmış Olduğu Eserleri
Atatürk'ün Söylev Ve Demeçleri: Cumhuriyet Halk Partisi Platformlarında Atatürk'ün mecliste yurt çapında yaptığı gezilerde bazı kişiler ve gazetecilere vermiş olduğu demeçlerle bütün konuşmalarını kapsamaktadır. Bu eser toplam beş ciltten oluşmaktadır.

Büyük Söylev (Nutuk): Büyük Türkiye Cumhuriyetini tarihi yorumlayan, pekiştiren sonu 'GENÇLİĞE ARMAĞAN'' şeklinde biten kendi gerçekleştirmiş olduğu devrimleri yorumlayan ve tarihe mal olan, tarihe ışık tutan bir belge niteliği taşımaktadır.

Atatürk'ten Mektuplar: Afet İnan ve Ulu Önder Atatürk arasında 1935-1938 senesinde yazılan mektupların tümünü kapsamaktadır. Bu yazılan mektuplarda en çok Hatay bölgesinde gerçekleşen meselelerden bahsedilmektedir.Atatürk'ün son zamanlarda bakan ve başbakanlar ile yapmış olduğu görüşmelerde ekonomik kalkınma üzerine yaptığı konuşmalar ve Türk Tarih Kurumunun yapmış olduğu çalışmaları ile ilgilendiği bilgilere ulaşmaktayız.

Atatürk'ün Sosyal Ve Kültürel Alana Yönelik Yazdığı Eserler
Medeni Bilgiler: Vatandaşların devletle olan ilişkileri ve sahip olduğu haklar hakkında yazılan ve Afet İnan tarafından aktarılmış olan ''Medeni Bilgiler'' kitabında toplanmıştır. Bu kitapta hak ve görevler, millet, ferdi haklar, hakimiyet, hürriyet, ferdi hürriyetler ve devletten sıklıkla bahsedilmektedir. Bahsedilen bu kavramlar üstünde oldukça fazla durulmaktadır. Afet İnan bu kitapta Ulu önder Atatürk'ün fikir ve çalışmalarını yayınlarken aynı zamanda da Atatürk'ün el yazılarını da birer belge şeklinde koymak istediğini belirtmiştir.

Arı burnu Muharebeleri Raporu: Harp Tarihi Dairesinin isteği için Atatürk tarafından yazılmıştır. Ulu önder Atatürk o yıllarda birinci Dünya Savaşı sırasında ikinci Ordu Komutanlığı görevini yapmaktadır. Arı burnu Muharebeleri ile ilgili yazıları kapsamaktadır.

Atatürk'ün Hatıra Defteri: Birinci Dünya savaşında Atatürk Suriye, Diyarbakır, Bitlis ve Gelibolu cephelerinde olduğu sırada aynı zamanda da yöre halkını insanları tanışmış ve onlarla birlikte bu cephelerde savaşmak için gelmiş olan askerlerimiz detaylı bilgi almıştır. Askerlerimizin savaş meydanında fedakarlıkları ve kahramanlıklarına şahit olmuş ve onlarla gurur duymuştur. Edinmiş olduğu bu bilgileri küçük bir hatıra defterine yazan Atatürk bu hatıra defterini yaveri olan Şükrü Tezer'e vermiştir. Atatürk daha sonrada yazmış olduğu bu bilgileri Şükrü Tezer tarafından savaşa ait olan hatıra yazılarıyla birlikte yayımlamıştır.

Karlsbad Hatıraları: Mustafa Kemal Atatürk'ün sosyal, siyasi ve askeri meseleler hakkında fikirlerini bayan etmiş olduğu kitaplardan yaptığı aktarmaları kapsamaktadır. Ulu önder Atatürk'ün Karlsbad da 'Geçen Günlerim'' başlığı altında tam altı deftere yazmış olduğu hatıralardır.

Geometri: Bu kitap tam kırk dört sayfa ve oldukça küçüktür. Bu kitap 1936-1937 senesinde Dolma Bahçe Sarayında Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazdığı bir kitaptır. Üçüncü Türk kurultayının hemen ardından sonra yazılmış bu kitapta teğet, yüzey, açı ortay, düzey, yamuk, orantı, taban, yatay, uzay, çember, açı, eksi, eşkenar, düşey, toplam, alan, varsayım, çarpı, türev, oran, gerekçe, üçgen, bölü, boyut, kesit, çap, artı, eşit, yay, dörtgen ve dikey gibi terimler Atatürk tarafından türetilen terimlerdir.

Atatürk'ün Askerliğe Yönelik Yazdığı Eserleri
Zabit Ve Kumandan İle Hasbıhal: Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sofya'da Ataşemiliterdeyken Mayıs 1914 ayında bu eseri yazmıştır. Ulu önder Atatürk bu eserinde Nuri Conker ve takip ettikleri manevralardaki zabitle kumandanların bilgisizlikleri ve durumlarını acıklı bir şekilde tasvir etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün en çok üstünde durmuş olduğu bölüm ise ''İnisiyatif'' başlığı altında bulunan yazılardır. İnisiyatif kelimesinin ''kendiliğinden iş görme ve hareket'' olarak tarif etmiş ve anlatmıştır. BU eser o tarihlerde Atatürk'ün düşünce yapısının en iyi biçimde ortaya koymuş bir kitaptır.

Bölüğün Muharebe Eğitimi: Mustafa Kemal Atatürk'ün tercümesini yapmış olduğu küçük birlik komutanlarının idare ve sevk bilgilerinin arttırılması için bu bilgiler ''Meskun yerlerde muharebe'' Taarruz'' ve ''Savunma'' konularını kapsamaktadır.

Taktik Meselelerinin Çözümü Ve Emirlerin Yazılmasına İlişkin Öğütler: Ulu önder Atatürk Çanakkale Muharebelerinde elde etmiş olduğu tecrübe ve başarılarını ''Taktik Meselelerinin Çözümü'' ve Emirlerin Yazılmasıyla ilgili hususları tam yedi sayfalık bu kalem almış olduğu eserinde toplamıştır. 1915 senesinde yazmış olduğu bu eserinin on altıncı kolordu komutanlığı olarak bütün subaylarca okunmasını emretmiştir.

Takımın Muharebe Eğitimi: General Lıtzmannın ''Sefer Memevcudunda tabur, bölük ve takımın muharebeleri talimleri'' adı verilen ilk kısımlarını oluşturmakta olup ''Selanik de üçüncü ordu karargahında görev yapan Kurmay Kıdemli Yüzbaşı olan Mustafa Kemal tarafından tercümesi yapılmıştır. Bu kitabın içeriği farklı hava şartlarında oldukça basit bir mesele içinde muharebe yöntemlerinin uygulanabilmesi ve avcı hattı teşkili ile avcı hattının ateş muharebesini ilgilendiren konuları kapsamaktadır.

Cumali Ordugahı: Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Cumali Ordugahında üçüncü süvari tümeninin manevralarına katılmıştır. ''Cumali Ordugahı'' adlı bu eserini yazmıştır.

Taktik Tatbikat Gezisi: Ulu önder Atatürk yazmış olduğu bu eseri 1911 senesinde beşinci Kolordu Harekat Şube Müdürüyken yazmıştır. Subayların arazide yetiştirilmesi gerektiğini hedefleyen tatbikatların önemini vurgulamakta olan bu eserinde Mavi ve Kırmızı rollerde yer alan muharebe birliklerinin Kılkış ve Selanik arasında yapılan taarruz ile savunma uygulamalarının değerlendirmesini yapmıştır.
Son Güncelleme : 08.12.2018 20:04:37
Atatürkün Eserleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Atatürkün Eserleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Atatürkün Eserleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Atatürk Ve Milli Mücadele
Atatürk Ve Milli Mücadele
Atatürk ve Milli Mücadele, Osmanlı devleti artık fiilen itilaf devletlerinin kontrolü altına gelmişti. Var olan dış borçlar ve halkın artık uzun savaşlar nedeniyle yorgun düşmesi nedeniyle artık dermanı kalmamıştı. Bununla birlikte uzun kıtlıkla geçe...
Atatürkün Öğrenim Hayatı
Atatürkün Öğrenim Hayatı
Atatürkün Öğrenim Hayatı, Küçük Mustafa 1887 yılında Haziran ayında başladığı ilk öğrenim hayatına bir süreliğine annesi Zübeyde hanımın isteğine uyarak Hafız Mehmet Efendinin mahalle mektebinde devam etmiştir. Daha sonra çok geçmeden babası Ali Rıza...
Atatürkün Okul Hayatı
Atatürkün Okul Hayatı
Atatürkün okul hayatı, Cumhuriyetin kurucusu olan Atatürk'ün oldukça başarılı bir okul hayatı olmuştur. Ülkemizin kaderini belirleyecek olan çalışmaları bile okul hayatı sırasında başlamıştır. Atatürk'ün okul hayatı Mahalle Mektebiyle başlamış, Harp ...
Atatürk Nerede Öldü
Atatürk Nerede Öldü
Atatürk nerede öldü; Türkiye cumhuriyetinin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 9.05'de Dolmabahçe Sarayında vefat etmiştir. Uzun ve yorucu yurt içi seyahatleri, yeni kurulan rejim ve devletin getirdiği ağır soru...
Atatürkün Hayatı
Atatürkün Hayatı
Atatürk'ün hayatı, Asıl adı Mustafa Kemal olan Atatürk 1881 yılında, Selanik'te dünyaya gelmiştir. Babası Ali Rıza Efendi, annesi ise Zübeyde Hanım'dır. Babası Ali Rıza Efendi önceki yıllarda gümrük memurluğu yapmış. Daha sonraki yıllarda ise görevin...
Atatürkün Çocukluk Ve Gençlik
Atatürkün Çocukluk Ve Gençlik
Atatürkün çocukluk ve gençlik, dönemi 1881 yılında doğumuyla başlar, 1904 yılına kadar devam eder. 1881 yılında Selanik'te doğan Mustafa Kemal Atatürk'ün kökenleri konusunda Arnavut, Türkmen, Yörük gibi iddialar bulunmaktadır. Babası Ali Rıza Efendi'...
Atatürkün Dini İnancı
Atatürkün Dini İnancı
Atatürkün dini inancı, yakın döneme kadar objektif olarak incelenmemiş ve Atatürk'ün herhangi bir temele dayanmadan dine karşı olduğu konusu bazı çevrelerce kasıtlı şekilde yayılmak istenmiştir. Bunun asıl sebebi inananları Atatürk düşmanı yapmaktır....
Atatürkün İlgi Alanları
Atatürkün İlgi Alanları
Atatürkün ilgi alanları, Varoluşuyla şuan olduğumuz kişi olma yolunda ilerleyişimizde çok önemli bir yere sahip olan insanın, Atatürk'ün ilgi alanlarında bahsedeceğiz. Çok yönlü ve bu çok yönlülüğünü kullanıp birçok alana yönelen Atatürk'ün ilgi ala...
Atatürk Devrimler
Atatürk Devrimler
Atatürk Devrimler, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olan Atatürk tarafından öncülük edilerek 1922 senesinde Saltanatın kaldırılmasından 1937 senesine kadar laikliğin Anayasaya girmesi boyunca devam eden süreçtir. Osmanlı devletinin çok uluslu olmasını...
Atatürk Cumhurbaşkanlığı
Atatürk Cumhurbaşkanlığı
Atatürk Cumhurbaşkanlığı, Osmanlı devletinin yapmış olduğu ağır anlaşmaların sonucunda halkın kendi kendini yönetme sistemi artık gelmişti. Böylelikle Osmanlı devleti gerçekleşen savaşlar sonucunda yıkılmış ve yerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti almış...
Atatürk Siyasi Olaylar
Atatürk Siyasi Olaylar
Atatürk Siyasi Olaylar; Cumhuriyetin ilanının ardından, Milli Mücadeleyi başlatan beş kişilik grubun, Mustafa Kemal dışında olan dört üyesi, muhalefete geçtikten sonra, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nı kurmuşlardır. 1925 Mart ayında çıkan Genç Had...
Atatürk Ve Trablusgarp Savaşı
Atatürk Ve Trablusgarp Savaşı
Atatürk ve Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak İstanbul Harp Akademisinde mezun olduktan sonra çeşitli bölgelerde görev yaptı. 13 eylül 1911 yılında Genel Kurmay Başkanlığı 1. Şubeye tayin edildi. Harbiye Nazırı Şevke...

 

Atatürk Ve Milli Mücadele
Atatürkün Öğrenim Hayatı
Atatürkün Okul Hayatı
Atatürk Nerede Öldü
Atatürkün Hayatı
Atatürkün Çocukluk Ve Gençlik
Atatürkün Dini İnancı
Atatürkün Eserleri
Atatürkün İlgi Alanları
Atatürk Devrimler
Atatürk Cumhurbaşkanlığı
Atatürk Siyasi Olaylar
Atatürk Ve Trablusgarp Savaşı
Atatürkün Doğum
Atatürkün Özel Hayatı
Atatürk Ve I. Dünya Savaşı
Atatürk Ve Balkan Savaşları
Atatürk Hatay Sorunu
Atatürk Ve Askerlik
Atatürk Ve Dünya Savaşı
Atatürkün Ölümü
Atatürk İç Politika
Atatürk Milletler Cemiyeti
Atatürkün Hatırası
Atatürk Ve Sadabat Paktı
Atatürk Musul Sorunu
Atatürk Hakkında Bilinmeyenler
Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Atatürk İsmi
Atatürk Ve Yıldırım Ordular Grubu
Popüler İçerik
Atatürkün Doğum
Atatürkün Doğum
Atatürkün doğumu, Bebeğin doğumu yaklaştıkça Zübeyde hanımın heyecanı gibi evin telaşı da arttı. Evin erkeği, o günlerde artık evinden ayrılamıyordu. ...
Atatürkün Özel Hayatı
Atatürkün Özel Hayatı
Atatürk'ün Özel Hayatı, hep sadelik içinde geçmiştir. Her zaman temiz ve disiplinli olmayı sevmiştir. Zengin bir kitaplığı bulunan Atatürk kitap oku...
Atatürk Ve I. Dünya Savaşı
Atatürk Ve I. Dünya Savaşı
Atatürk Ve I. Dünya Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk 1. Dünya savaşı öncesinde Sofya'da Yarbay olarak çalışmaktaydı. Bulunduğu bölgedeki olay ve gelişmel...
Atatürk Ve Balkan Savaşları
Atatürk Ve Balkan Savaşları
Atatürk ve Balkan Savaşları, Olayların başlangıcı, Osmanlı Devleti o dönemde Trablusgarp savaşı ile uğraşırken, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ ve Sı...
Atatürk Hatay Sorunu
Atatürk Hatay Sorunu
Atatürk Hatay sorununu ömrünün son yıllarını feda etmek uğruna büyük çabalar göstererek çözmüştür. Mondros anlaşmasından sonra İngiliz ve Fransızlar İ...
Atatürk Ve Askerlik
Atatürk Ve Askerlik
Atatürk ve Askerlik, Atatürk'ün askerlik dehasını ortaya koyan başarılarla doludur. Aldığı her görevi başarıyla tamamlamıştır. Atatürk'ün askerlikte i...
Atatürk Ve Dünya Savaşı
Atatürk Ve Dünya Savaşı
Atatürk ve Dünya Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh deyişine uygun olarak Türkiye, savaşın dışında kalmıştır. Ancak Mihver Dev...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Atatürk Ve Milli Mücadele
Atatürkün Öğrenim Hayatı
Atatürkün Okul Hayatı
Atatürk Nerede Öldü
Atatürkün Hayatı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019