Atatürk Ve Milli Mücadele

Atatürk Ve Milli Mücadele

Atatürk ve Milli Mücadele, Osmanlı devleti artık fiilen itilaf devletlerinin kontrolü altına gelmişti. Var olan dış borçlar ve halkın artık uzun savaşlar nedeniyle yorgun düşmesi nedeniyle artık dermanı kalmamıştı. Bununla birlikte uzun kıtlıkla geçen dönemlerden dolayı halk ekonomik açıdan oldukça sıkıntılı dönemler yaşamaktaydı. Osmanlı padişahının eli kolu bağlanmış ve halkı rahatsız edici vergiler getirerek borcu kapatma gayreti içerisindeydi.
Ancak fakir olan halk bu vergileri ödeyecek durumda bulunmamaktaydı. Hakeza bu borç ve ülkeden bir haber olan Osmanlı padişahı dönüşü olmayan anlaşmaların altına imza atmaktaydı. Bu anlaşmalar yüzünden ülke güne ekonomik olarak yıpranmıştı. Vatanın bu gidişatı ve yapılan haksız anlaşmalar nedeni ile Mustafa Kemal Atatürk ve genç durumdan oldukça rahatsızdı. Artık ülkenin bir kurtuluşa ihtiyacı olduğu kanaatindeydiler. Hakeza bir kurtuluş mücadelesi ile ülkenin makus kaderinin değişeceğine inanılmaktaydı. Mustafa Kemal Atatürk halkın milliyetçilik duygularını kabartarak kurtuluş savaşının fitilini ateşledi.

Atatürk Önderliğinde Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele,

Osmanlı padişahı artık köşeye sıkışmış bir durumdaydı. Batılı devletlerin kendisine sunmuş olduğu zararlı anlaşmalara ülkeyi bir savaşa sokmamak amacıyla imzalar atıyordu. Bu durum genç subay ve bilinçli insanları rahatsız etmekteydi. Akabinde bir dayatma ile Osmanlı Sultanı Mondros ateşkes anlaşmasına imza attı.
Mondros'un imzalandığı dönende Mustafa Kemal Atatürk yedinci ordu komutanı olarak görevliydi. Ateşkes imzalanır imzalanmaz hemen Yıldırım ordu komutanlığı atandı. Görüntü itibariyle savaşı durduracak bir nitelikte olan ateşkes anlaşması aslında ülkenin ordu gücünü fiilen ortadan kaldırmayı hedeflemekteydi. Mondros hükümleri gereğince ordu dağıtıldı. Akabinde ordunun dağıtılmasını engellemek amacıyla Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'a geldi. Mondros içeriğinde manda ve himaye kabul ettirilmişti. Bu durumda siyasiler endişe etmişler ve kesin olarak manda ve himayeye karşı çıkmışlardır. Bir kısım siyasi ve komutanlar vatanı kurtarma yönünde fikir alış verişinde bulunmaktaydı. Bu dönemde Mustafa Kemal Atatürk itilaf devletleri ordularının İstanbul'a gelmelerine "Geldikleri gibi giderler" şeklinde tarihe geçecek sözüyle cevap vermişti.

Milli Mücadelede Atatürk'ün Samsuna Çıkışı,

Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919 da padişahın fermanı ile Samsuna çıktı. Padişah Mustafa Kemal Atatürk'e 9. Ordu Müfettişi olarak Doğu Karadeniz bölgesinde asayişi sağlamak amacıyla göndermişti. Atatürk'ün samsuna gönderilmesindeki temel amaç Mondros Ateşkes Anlaşmasının içerisinde bulunan ağır hükümlerden. Orduya dağıtmak, halkın elindeki cephane ve silahları toplamak, halka silah satan veya direnişi sağlamak amacıyla silah temin eden örgütleri yasaklamaktı. Ancak Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkarak Bölgedeki sıkıntıların Ermeni ve Rumların yarattığını, asayişin ancak Rumlar ve Ermenilerin bulunduğu konumda durması ile yok olacağını beyan etti. Bu arada İzmir'in işgalini halka duyurdu. Halk vatan toprağının işgal altında kaldığını duyunca ayaklanmasın sağlandı. Hakeza manda ve himayeye tepkiler yayıldı. Bununla birlikte 28 Mayıs 1919'da Atatürk havza genelgesini yayınlandı. Havza genelgesi için halkı bilgilendirme bildirisi olarak da ifade edilmektedir. Havza genelgesi ile halk ayağa kalkarak İstanbul hükumetinin ve Batılı devletlerin İzmir'in işgali nedeniyle kınadı. Arkası kesilmeyen telgraflar ile yabancı devletlere ve İstanbul hükumetine direniş durumu hissettirildiği. Havza Genelgesinin tarihi açıdan önemi ise halk düzenlediği mitingler ile İzmir'in işgalini protesto etti. Mustafa Kemah Paşa önderliğinde Türk halkı tekrardan milli mücadele fikrinde birleştir. Bir kurtarıcı ve yönetici olarak artık Mustafa Kemal Atatürk isminden söz ettirmeye başladı. Akabinde batılı devletler bu durumdan rahatsız oldu ve Mustafa Kemal'i geri çağırdı. Ancak Mustafa Kemal Atatürk emre uymayarak Amasya'ya geçmiştir.

Milli Mücadele Dönemi Amasya Genelgesinin Yayınlanması,

Ülkenin tek bir vücut halinde hareket etmesini sağlamak amacıyla milli mücadele çalışmaları sırasında Atatürk, Refet Bey, Rauf Bey, Ali Fuat Paşa ve Kazım Karabekir'in onayı alındıktan sonra bu genelge yayınlandı. Bu genelge içerik olarak; Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul hükumeti üzerine düşen görevi yapmamakta ve milleti yok saydığına ilişkin olarak halk bilinçlendirilmiştir. Burada milletin ancak kendisini kurtaracağını ve milletin bağımsızlığını sağlamak amaçlanmıştır. Bu genelge sayesinde milli mücadele ruhu ortaya çıktı. Bu genelge sayesinde artık İstanbul hükumeti Anadolu'ya hakim değil, Anadolu'nun hak ettiği doğrultuda bağlı olduğu düşüncesi ortaya çıkartıldı. Bu genelge ardından Mustafa Kemal Atatürk askerlikten istifa etmiş ve resmen halkın arkasında destek verdiği bir milli mücadele dönemi başlanmıştır. Bu milli mücadeleye askeri kanattan gayri resmi olarak Kazım Karabekir destek vermiştir. Atatürk Sivas ve Erzurum kongreleri toplanmasını sağlayarak ülkenin kurtuluşu amacıyla milli mücadele ve ayaklanmayı sağlamıştır. Böylelikle padişah artık yok sayılmış ve ülkenin kurtuluşunun TBMM sağlayacağını, halkın kendi kendini koruyacağı düşüncesini getirerek halkın vatan toprağını koruması amacıyla hep birlikte hareket etmeyi sağlamıştır.

Atatürk Ve Milli Mücadele Yorumları

şifre Kırmızı sayıyı girin

8 Yorum Yapılmış "Atatürk Ve Milli Mücadele"
Çocuklar Kesinlikle Tavsiye Ederim . İyi Dersler.
Dr.eylül Erdem . 2017-12-08 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Uzun Ama Faydalı
Ali Eren Kaya . 2017-11-26 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Uzun Ama İşime Yaradı. Güzel Anlatıyo.
Bilinmeyen Kişi . 2017-11-22 / 4,5
CEVAP YAZ
Uzun Ama Yinede İyi Teşekkürler
Bilinmeyen . 2017-11-20 / 4,5
CEVAP YAZ
Uzun Ama Faydalı
Bilinmeyen Kişi . 2017-11-19 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Uzun Ama İşime Yaradı Teşekkürler
Güzel Kız . 2017-11-18 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Çok Teşekkür Ederim Ödevim İçin Gerekli Olan Bilgiyi Buradan Aldı.
Bilinmeyen Kişi . 2017-11-13 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Çok Çok Çok Güzel Mükemmel Harika
Sakız Sardunya . 2017-11-12 / 4,5
CEVAP YAZ
Atatürkün Öğrenim Hayatı
Atatürkün Öğrenim Hayatı
Atatürkün Öğrenim Hayatı, Küçük Mustafa 1887 yılında Haziran ayında başladığı ilk öğrenim hayatına bir süreliğine annesi Zübeyde hanımın isteğine uyarak Hafız Mehmet Efendinin mahalle mektebinde devam etmiştir. Daha sonra çok geçmeden babası Ali Rıza...
Atatürkün Okul Hayatı
Atatürkün Okul Hayatı
Atatürkün okul hayatı, Cumhuriyetin kurucusu olan Atatürk'ün oldukça başarılı bir okul hayatı olmuştur. Ülkemizin kaderini belirleyecek olan çalışmaları bile okul hayatı sırasında başlamıştır. Atatürk'ün okul hayatı Mahalle Mektebiyle başlamış, Harp ...
Atatürk Nerede Öldü
Atatürk Nerede Öldü
Atatürk nerede öldü; Türkiye cumhuriyetinin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 9.05'de Dolmabahçe Sarayında vefat etmiştir. Uzun ve yorucu yurt içi seyahatleri, yeni kurulan rejim ve devletin getirdiği ağır soru...
Atatürkün Hayatı
Atatürkün Hayatı
Atatürk'ün hayatı, Asıl adı Mustafa Kemal olan Atatürk 1881 yılında, Selanik'te dünyaya gelmiştir. Babası Ali Rıza Efendi, annesi ise Zübeyde Hanım'dır. Babası Ali Rıza Efendi önceki yıllarda gümrük memurluğu yapmış. Daha sonraki yıllarda ise görevin...
Atatürkün Çocukluk Ve Gençlik
Atatürkün Çocukluk Ve Gençlik
Atatürkün çocukluk ve gençlik, dönemi 1881 yılında doğumuyla başlar, 1904 yılına kadar devam eder. 1881 yılında Selanik'te doğan Mustafa Kemal Atatürk'ün kökenleri konusunda Arnavut, Türkmen, Yörük gibi iddialar bulunmaktadır. Babası Ali Rıza Efendi'...
Atatürkün Dini İnancı
Atatürkün Dini İnancı
Atatürkün dini inancı, yakın döneme kadar objektif olarak incelenmemiş ve Atatürk'ün herhangi bir temele dayanmadan dine karşı olduğu konusu bazı çevrelerce kasıtlı şekilde yayılmak istenmiştir. Bunun asıl sebebi inananları Atatürk düşmanı yapmaktır....
Atatürkün Eserleri
Atatürkün Eserleri
Atatürkün Eserleri, Büyük Türkiye Cumhuriyetini kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı boyunca kaleme aldığı birçok eserlerinin toplam adedi on dörttür. Gazi Kemal Atatürk yazmış olduğu bu eserlerinde askerliğe, siyasal yaşama tarzına ve kültürel...
Atatürkün İlgi Alanları
Atatürkün İlgi Alanları
Atatürkün ilgi alanları, Varoluşuyla şuan olduğumuz kişi olma yolunda ilerleyişimizde çok önemli bir yere sahip olan insanın, Atatürk'ün ilgi alanlarında bahsedeceğiz. Çok yönlü ve bu çok yönlülüğünü kullanıp birçok alana yönelen Atatürk'ün ilgi ala...
Atatürk Devrimler
Atatürk Devrimler
Atatürk Devrimler, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olan Atatürk tarafından öncülük edilerek 1922 senesinde Saltanatın kaldırılmasından 1937 senesine kadar laikliğin Anayasaya girmesi boyunca devam eden süreçtir. Osmanlı devletinin çok uluslu olmasını...
Atatürk Cumhurbaşkanlığı
Atatürk Cumhurbaşkanlığı
Atatürk Cumhurbaşkanlığı, Osmanlı devletinin yapmış olduğu ağır anlaşmaların sonucunda halkın kendi kendini yönetme sistemi artık gelmişti. Böylelikle Osmanlı devleti gerçekleşen savaşlar sonucunda yıkılmış ve yerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti almış...
Atatürk Siyasi Olaylar
Atatürk Siyasi Olaylar
Atatürk Siyasi Olaylar; Cumhuriyetin ilanının ardından, Milli Mücadeleyi başlatan beş kişilik grubun, Mustafa Kemal dışında olan dört üyesi, muhalefete geçtikten sonra, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nı kurmuşlardır. 1925 Mart ayında çıkan Genç Had...
Atatürk Ve Trablusgarp Savaşı
Atatürk Ve Trablusgarp Savaşı
Atatürk ve Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak İstanbul Harp Akademisinde mezun olduktan sonra çeşitli bölgelerde görev yaptı. 13 eylül 1911 yılında Genel Kurmay Başkanlığı 1. Şubeye tayin edildi. Harbiye Nazırı Şevke...
Atatürkün Doğum
Atatürkün Doğum
Atatürkün doğumu, Bebeğin doğumu yaklaştıkça Zübeyde hanımın heyecanı gibi evin telaşı da arttı. Evin erkeği, o günlerde artık evinden ayrılamıyordu. Doğum öncelerinin gerektirdiği hazırlıkları yakın kadın akrabaların evde misafir kalmışl...
Atatürkün Özel Hayatı
Atatürkün Özel Hayatı
Atatürk'ün Özel Hayatı, hep sadelik içinde geçmiştir. Her zaman temiz ve disiplinli olmayı sevmiştir. Zengin bir kitaplığı bulunan Atatürk kitap okumayı, müzik dinlemeyi, tavla ve bilardo oynamayı, ata binmeyi, dans etmeyi çok severdi. Her ...
Atatürk Ve I. Dünya Savaşı
Atatürk Ve I. Dünya Savaşı
Atatürk Ve I. Dünya Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk 1. Dünya savaşı öncesinde Sofya'da Yarbay olarak çalışmaktaydı. Bulunduğu bölgedeki olay ve gelişmeleri Osmanlı Devletine düzenli olarak bildirmekte ve işini düzenli yapan bir komutandır. I. Dü...
Atatürk Ve Balkan Savaşları
Atatürk Ve Balkan Savaşları
Atatürk ve Balkan Savaşları, Olayların başlangıcı, Osmanlı Devleti o dönemde Trablusgarp savaşı ile uğraşırken, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ ve Sırbistan ülkelerinin birleşerek Osmanlı devletine savaş ilan etmeleri ile başlamıştır. Bu dört...
Atatürk Hatay Sorunu
Atatürk Hatay Sorunu
Atatürk Hatay sorununu ömrünün son yıllarını feda etmek uğruna büyük çabalar göstererek çözmüştür. Mondros anlaşmasından sonra İngiliz ve Fransızlar İskenderun'a asker çıkarak burda bir sancak oluşturmuşlardır. Böylece Milletler Cemiyeti kanun...
Atatürk Ve Askerlik
Atatürk Ve Askerlik
Atatürk ve Askerlik, Atatürk'ün askerlik dehasını ortaya koyan başarılarla doludur. Aldığı her görevi başarıyla tamamlamıştır. Atatürk'ün askerlikte ilk görev yeri 11 Ocak 1905 tarihinde atandığı merkezi Şam olan 5. Ordu ile başlamıştır. 1907 ...
Atatürk Ve Dünya Savaşı
Atatürk Ve Dünya Savaşı
Atatürk ve Dünya Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh deyişine uygun olarak Türkiye, savaşın dışında kalmıştır. Ancak Mihver Devletler arasında yer alan İtalya'nın Arnavutluk'u işgali Türkiyeyi Akdeniz'in güvenliği konus...
Atatürkün Ölümü
Atatürkün Ölümü
Atatürk'ün ölümü, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ulu önder Atatürk'ün hiç ölmeyeceğini sanan vatandaşların bir gün onunda aramızdan ayrılma ihtimalini hiç akıllarına getirmemişlerdi. Bu gerçeği halkın kabul etmesi ne kadar zor olsa da bi...
Atatürk İç Politika
Atatürk İç Politika
Atatürk ve İç Politika, Büyük önder ve eşsiz lider Atatürk başkomutanlık meydan muharebesinin son günü 9 eylül 1922 yılında Yunan ordusu denize döküldükten sonra ve büyük bir zafer kazanıldıktan sonra Atatürk asıl savaşın yeni başladığını...
Atatürk Milletler Cemiyeti
Atatürk Milletler Cemiyeti
Atatürk Milletler Cemiyeti, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile düşman denize dökülmüş, Türkler yine bir destan yazmış ve Kurtuluş Savaşı kazanılmıştır. Yeni Türk ordusunun gücü işgalci devletlere gösterilmiş, işgalci devletlerin aske...
Atatürkün Hatırası
Atatürkün Hatırası
Atatürkün Hatırası, Aslında sizlerle paylaşacaklarım Atatürk'ün hatırası değil hatıralarıdır. Aynı zamanda bize bırakmış olduğu vasiyet, bencillik değil aynı zamanda sencilliktir. Başkalarına da saygılı olmayı bırakmıştır. Herkese karşı anlayı...
Atatürk Ve Sadabat Paktı
Atatürk Ve Sadabat Paktı
Atatürk ve Sadabat Paktı, Sadabat paktı, Atatürk için önem arz eden ve hayatının son yıllarında büyük çabalar göstererek başarıya ulaştığı anlaşmalardan biridir. Olayların başında, İtalya'nın Habeşistan'ı işgal etmesi gelmektedir. Böylece Doğu...
Atatürk Musul Sorunu
Atatürk Musul Sorunu
Atatürk Musul Sorunu, Uzun yıllar boyunca masa başında kaybetmiş olduğumuz Musul şehitlerimizin kanları, annelerimizin göz yaşlarıyla geride bıraktığımız vatan toprağıdır. Musul Mondros Ateşkes antlaşmasının Osmanlı padişahı tarafından imzalan...
Atatürk Hakkında Bilinmeyenler
Atatürk Hakkında Bilinmeyenler
Atatürk Hakkında Bilinmeyenler, Yüce Türk Ulusunun efsane lideri Mustafa Kemal Atatürk, liderliği ve yüksek hayat görüşü ile ülkesine, halkına ve ordusuna ilham kaynağı olmuştur. İnsani erdemlerin en önemlisi olan özgürlük, Atatürk önderl...
Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Montrö boğazlar sözleşmesi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki geçiş rejiminin, aynı zamanda boğazlardaki güvenliğin düzenlendiği sözleşmedir. Bu sözleşme 1923 yılında Lozan Antlaşmasıyla beraber imzalanan Boğazlar Sözleşmesinin yerine geçer...
Atatürk İsmi
Atatürk İsmi
Atatürk ismi, Türk tarihinin aynasıdır. Türkiye cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal biz Türk milletine armağan ettiği birçok İnkılabı vardır. Birçok kanunu da vardır. Bunların içerisinde en önemlilerinden biriside soyadı kanunudur. Bu kanunl...
Atatürk Ve Yıldırım Ordular Grubu
Atatürk Ve Yıldırım Ordular Grubu
Atatürk Ve Yıldırım Ordular Grubu, 14 Şubat 1917 tarihinde kol ordu ve 2 ordu komutanlıkları arasında Atatürk'ü savunmak üzere Hicazı ordu komutanlıkları yetkisiyle oraya gidecek birliklerin başına yollamışlardı. Durumu gözden geçirmek üzere Ş...
Atatürkün Şahsi İlişkileri
Atatürkün Şahsi İlişkileri
Atatürk'ün Şahsi İlişkileri, Mustafa Kemal Atatürk çok küçük yaşlardan itibaren ikili ilişkilerine önem veren ileri görüşlü bir kimliğe sahipti. Bu hususla bir kimseyle konuştuğu zaman diksiyonu ve hitabenin kuvvetli olması hasebi ile karşıdak...
Atatürk Eğitim Hayatı
Atatürk Eğitim Hayatı
Atatürk Eğitim Hayatı; Mustafa Kemal Atatürk 1887 senesinde, haziran ayında başladığı ilk öğrenimine bir süre annesinin isteğine uyup, Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde başlamıştır fakat çok zaman geçmeden, babasının arzusu ile...
Atatürk Ve Askeriye
Atatürk Ve Askeriye
Atatürk ve Askeriye, Atatürk yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında küllerinden dirilttiği Türkiye Cumhuriyetinin eşsiz bir lideridir. Şüphesiz asker kişiliğinin başarılı olmasında payı çok büyüktür. Fakat ileri görüşlülüğü ve cesareti ile ...

 

Atatürk Ve Milli Mücadele
Atatürkün Öğrenim Hayatı
Atatürkün Okul Hayatı
Atatürk Nerede Öldü
Atatürkün Hayatı
Atatürkün Çocukluk Ve Gençlik
Atatürkün Dini İnancı
Atatürkün Eserleri
Atatürkün İlgi Alanları
Atatürk Devrimler
Atatürk Cumhurbaşkanlığı
Atatürk Siyasi Olaylar
Atatürk Ve Trablusgarp Savaşı
Atatürkün Doğum
Atatürkün Özel Hayatı
Atatürk Ve I. Dünya Savaşı
Atatürk Ve Balkan Savaşları
Atatürk Hatay Sorunu
Atatürk Ve Askerlik
Atatürk Ve Dünya Savaşı
Atatürkün Ölümü
Atatürk İç Politika
Atatürk Milletler Cemiyeti
Atatürkün Hatırası
Atatürk Ve Sadabat Paktı
Atatürk Musul Sorunu
Atatürk Hakkında Bilinmeyenler
Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Atatürk İsmi
Atatürk Ve Yıldırım Ordular Grubu
Popüler İçerik
Atatürkün Doğum
Atatürkün Doğum
Atatürkün doğumu, Bebeğin doğumu yaklaştıkça Zübeyde hanımın heyecanı gibi evin telaşı da arttı. Evin erkeği, o günlerde artık evinden ayrılamıyordu. ...
Atatürkün Özel Hayatı
Atatürkün Özel Hayatı
Atatürk'ün Özel Hayatı, hep sadelik içinde geçmiştir. Her zaman temiz ve disiplinli olmayı sevmiştir. Zengin bir kitaplığı bulunan Atatürk kitap oku...
Atatürk Ve I. Dünya Savaşı
Atatürk Ve I. Dünya Savaşı
Atatürk Ve I. Dünya Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk 1. Dünya savaşı öncesinde Sofya'da Yarbay olarak çalışmaktaydı. Bulunduğu bölgedeki olay ve gelişmel...
Atatürk Ve Balkan Savaşları
Atatürk Ve Balkan Savaşları
Atatürk ve Balkan Savaşları, Olayların başlangıcı, Osmanlı Devleti o dönemde Trablusgarp savaşı ile uğraşırken, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ ve Sı...
Atatürk Hatay Sorunu
Atatürk Hatay Sorunu
Atatürk Hatay sorununu ömrünün son yıllarını feda etmek uğruna büyük çabalar göstererek çözmüştür. Mondros anlaşmasından sonra İngiliz ve Fransızlar İ...
Atatürk Ve Askerlik
Atatürk Ve Askerlik
Atatürk ve Askerlik, Atatürk'ün askerlik dehasını ortaya koyan başarılarla doludur. Aldığı her görevi başarıyla tamamlamıştır. Atatürk'ün askerlikte i...
Atatürk Ve Dünya Savaşı
Atatürk Ve Dünya Savaşı
Atatürk ve Dünya Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh deyişine uygun olarak Türkiye, savaşın dışında kalmıştır. Ancak Mihver Dev...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları Sosyal Medya
Atatürk Ve Milli Mücadele
Atatürkün Öğrenim Hayatı
Atatürkün Okul Hayatı
Atatürk Nerede Öldü
Atatürkün Hayatı
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Atatürk'ün Hayatı Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Atatürk'ün Hayatı Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2018