Atatürk İç Politika

Atatürk İç Politika

Atatürk ve İç Politika, Büyük önder ve eşsiz lider Atatürk başkomutanlık meydan muharebesinin son günü 9 eylül 1922 yılında Yunan ordusu denize döküldükten sonra ve büyük bir zafer kazanıldıktan sonra Atatürk asıl savaşın yeni başladığını, bu savaşın masada olacağını her fırsatta dile getirmiştir. Silahlı mücadelenin sona ermesinden sonra artı muasır medeniyetler seviyesine çıkmak için gayret sarf edilecek, bu seviyenin yakalanması için atılması gereken adımları atmaktan çekinilmeyecektir.

Atatürk zamanı iç politikada gelişmeler nelerdir?

Cumhuriyetin ilanı,

Amasya genelgesinden itibaren ulusun gücüne dayalı demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti sürekli dile getiriliyordu, 29 Ağustos 1923 yılında Lozan antlaşması imzalandı. Ankara 13 ekim 1923'te TBMM tarafından bir yasa ile başkent ilan edilerek başkent sorunu ortadan kaldırıldı. Yeni kurulan devletin rejim sorununun ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılmış, ikinci TBMM açıldıktan sonra 29 ekim 1923 günü yüce Türk milletinin özgür ruhuna uygun ulusal egemenliği gerçekleştirmek, saltanatın kaldırılması ile oluşan boşluğun doldurmak için Cumhuriyet ilan edilmiştir. İlanın sonucunda;

1921 anayasasında yapılan bir değişiklik ile rejimin Cumhuriyet olduğu, dinin islam olduğu, resmi dilin Türkçe olduğu anayasa da yer almıştır. Mustafa Kemal'in Cumhur başkanı seçilmesi ile başkanlık sorunu çözülmüştür, kabine hükümetine geçilmiştir. Ulusal egemenlik düşüncesi başarılı olmuştur.

Halifeliğin kaldırılması,

Cumhuriyet karşıtları illegal faaliyetlerini İngilizlerin gazı ile Halife kisvesi altında yürütmek istediler. Bununla birlikte TBMM tarafından halife seçilen Abdülmecit Efendi'nin başkan gibi davranması, Ağa Han ile Ali Han isimli kişilerin İsmet Paşa'ya yazdıkları yazıların Tanin gazetesinde açıklanması, ümmetçilik esasına dayanan halifelik ile insana seçme hakkı veren Cumhuriyetin bir birine zıt olması, kimi TBMM üyelerinin halifeyi devlet başkanından üstün görmesi üzerine 3 mart 1924 tarihinde bir yasa ile halifelik kaldırılmıştır. Bununla birlikte Şeriye ve Evkaf vekaleti kaldırılarak laikliğe ilk adım atılmış bunun yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.

Sonuçları;

Ümmetçilik esasına dayalı rejim ortadan kaldırılmış, ulusal egemenlik kavramı benimsenmiştir. Laikliğe geçiş için en önemli adım atılmış, yeni inkilaplar için zemin oluşturulmuştur.

Türkiye Cumhuriyetinin ilk anayasasının kabulü,

1921 Anayasası imparatorluk ve savaş yıllarının sorunlarını halledebilmek için yapılmış, halkın katılımını sağlamamış daha çok olağanüstü durum için yapılmış bir anayasadır. Fakat yeni cumhuriyet kurulmuş, halkın isteklerine cevap veren halkçı bir anayasaya ihtiyaç duyulmuştur. Bunun için yapılan çalışmalar neticesinde 20 nisan 1924 yılında yeni Türk devletinin ikinci Cumhuriyetin birinci anayasası kabul edilmiştir.

Yeni anayasaya göre;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kanun önünde eşit kabul edildi. Bunun yanı sıra egemenlik kayıtsız şartsız milletin olduğu, devlet yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğu, devlet dininin İslam, başkentin Ankara olduğu, Yasama - Yürütme ve Yargı yetkisinin meclis denetiminde olduğu, meclis yürütme yetkisini milletvekillerinden kurulu hükümet eliyle yürüteceği, yargı yetkisinin bağımsız mahkemelerde olduğu, TBMM seçimlerinin 4 yılda bir yapılacağı, seçme yaşının 22, seçilme yaşının 30 olacağı, Cumhurbaşkanın 4 yıllığına meclis içinden seçileceği, seçme ve seçilme hakkının erkekler de olduğu belirtilmiştir.

İslam kelimesi 1928 yılında 1924 anayasasından çıkartılmıştır. Bununla birlikte 1930 yılında kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı, 1934 yılında da milletvekili seçilme hakkı sağlanarak kadın erkek eşitliğinde önemli bir aşama kaydedilmiştir. Atatürk ilkeleri 1937 yılında 1924 anayasasına dahil edilmiştir. 1945 yılında Türk Dil Kurumu tarafından dil sadeleştirilmiş fakat 1952 yılında eski haline geri dönülmüştür.

Atatürk dönemi diğer iç politika gelişmeleri,

20 nisan 1920 yılında işgal altında zorluklarla toplanan milletvekilleri oylar ile seçilip gelen milletvekilleri değildi. Bulundukları yerlerde ağırlığı olan, söz sahibi olan kişilerdi. Meclise gelerek parti kurulmadığından bireysel hareket ediyorlardı. Hepsinin ortak amacı misakı milli idi. Fakat ilk gruplar kurulmaya başlandığında İstiklal grubu, Müdafai hukuk grubu yeni meclisin ilk gruplarıdır. Daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası kurulmuştur.
Son Güncelleme : 10.12.2018 12:59:02
Atatürk İç Politika ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Atatürk İç Politika Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Atatürk İç Politika"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Atatürk Ve Milli Mücadele
Atatürk Ve Milli Mücadele
Atatürk ve Milli Mücadele, Osmanlı devleti artık fiilen itilaf devletlerinin kontrolü altına gelmişti. Var olan dış borçlar ve halkın artık uzun savaşlar nedeniyle yorgun düşmesi nedeniyle artık dermanı kalmamıştı. Bununla birlikte uzun kıtlıkla geçe...
Atatürkün Öğrenim Hayatı
Atatürkün Öğrenim Hayatı
Atatürkün Öğrenim Hayatı, Küçük Mustafa 1887 yılında Haziran ayında başladığı ilk öğrenim hayatına bir süreliğine annesi Zübeyde hanımın isteğine uyarak Hafız Mehmet Efendinin mahalle mektebinde devam etmiştir. Daha sonra çok geçmeden babası Ali Rıza...
Atatürkün Okul Hayatı
Atatürkün Okul Hayatı
Atatürkün okul hayatı, Cumhuriyetin kurucusu olan Atatürk'ün oldukça başarılı bir okul hayatı olmuştur. Ülkemizin kaderini belirleyecek olan çalışmaları bile okul hayatı sırasında başlamıştır. Atatürk'ün okul hayatı Mahalle Mektebiyle başlamış, Harp ...
Atatürk Nerede Öldü
Atatürk Nerede Öldü
Atatürk nerede öldü; Türkiye cumhuriyetinin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 9.05'de Dolmabahçe Sarayında vefat etmiştir. Uzun ve yorucu yurt içi seyahatleri, yeni kurulan rejim ve devletin getirdiği ağır soru...
Atatürkün Hayatı
Atatürkün Hayatı
Atatürk'ün hayatı, Asıl adı Mustafa Kemal olan Atatürk 1881 yılında, Selanik'te dünyaya gelmiştir. Babası Ali Rıza Efendi, annesi ise Zübeyde Hanım'dır. Babası Ali Rıza Efendi önceki yıllarda gümrük memurluğu yapmış. Daha sonraki yıllarda ise görevin...
Atatürkün Çocukluk Ve Gençlik
Atatürkün Çocukluk Ve Gençlik
Atatürkün çocukluk ve gençlik, dönemi 1881 yılında doğumuyla başlar, 1904 yılına kadar devam eder. 1881 yılında Selanik'te doğan Mustafa Kemal Atatürk'ün kökenleri konusunda Arnavut, Türkmen, Yörük gibi iddialar bulunmaktadır. Babası Ali Rıza Efendi'...
Atatürkün Dini İnancı
Atatürkün Dini İnancı
Atatürkün dini inancı, yakın döneme kadar objektif olarak incelenmemiş ve Atatürk'ün herhangi bir temele dayanmadan dine karşı olduğu konusu bazı çevrelerce kasıtlı şekilde yayılmak istenmiştir. Bunun asıl sebebi inananları Atatürk düşmanı yapmaktır....
Atatürkün Eserleri
Atatürkün Eserleri
Atatürkün Eserleri, Büyük Türkiye Cumhuriyetini kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı boyunca kaleme aldığı birçok eserlerinin toplam adedi on dörttür. Gazi Kemal Atatürk yazmış olduğu bu eserlerinde askerliğe, siyasal yaşama tarzına ve kültürel...
Atatürkün İlgi Alanları
Atatürkün İlgi Alanları
Atatürkün ilgi alanları, Varoluşuyla şuan olduğumuz kişi olma yolunda ilerleyişimizde çok önemli bir yere sahip olan insanın, Atatürk'ün ilgi alanlarında bahsedeceğiz. Çok yönlü ve bu çok yönlülüğünü kullanıp birçok alana yönelen Atatürk'ün ilgi ala...
Atatürk Devrimler
Atatürk Devrimler
Atatürk Devrimler, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olan Atatürk tarafından öncülük edilerek 1922 senesinde Saltanatın kaldırılmasından 1937 senesine kadar laikliğin Anayasaya girmesi boyunca devam eden süreçtir. Osmanlı devletinin çok uluslu olmasını...
Atatürk Cumhurbaşkanlığı
Atatürk Cumhurbaşkanlığı
Atatürk Cumhurbaşkanlığı, Osmanlı devletinin yapmış olduğu ağır anlaşmaların sonucunda halkın kendi kendini yönetme sistemi artık gelmişti. Böylelikle Osmanlı devleti gerçekleşen savaşlar sonucunda yıkılmış ve yerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti almış...
Atatürk Siyasi Olaylar
Atatürk Siyasi Olaylar
Atatürk Siyasi Olaylar; Cumhuriyetin ilanının ardından, Milli Mücadeleyi başlatan beş kişilik grubun, Mustafa Kemal dışında olan dört üyesi, muhalefete geçtikten sonra, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nı kurmuşlardır. 1925 Mart ayında çıkan Genç Had...

 

Atatürk Ve Milli Mücadele
Atatürkün Öğrenim Hayatı
Atatürkün Okul Hayatı
Atatürk Nerede Öldü
Atatürkün Hayatı
Atatürkün Çocukluk Ve Gençlik
Atatürkün Dini İnancı
Atatürkün Eserleri
Atatürkün İlgi Alanları
Atatürk Devrimler
Atatürk Cumhurbaşkanlığı
Atatürk Siyasi Olaylar
Atatürk Ve Trablusgarp Savaşı
Atatürkün Doğum
Atatürkün Özel Hayatı
Atatürk Ve I. Dünya Savaşı
Atatürk Ve Balkan Savaşları
Atatürk Hatay Sorunu
Atatürk Ve Askerlik
Atatürk Ve Dünya Savaşı
Atatürkün Ölümü
Atatürk İç Politika
Atatürk Milletler Cemiyeti
Atatürkün Hatırası
Atatürk Ve Sadabat Paktı
Atatürk Musul Sorunu
Atatürk Hakkında Bilinmeyenler
Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Atatürk İsmi
Atatürk Ve Yıldırım Ordular Grubu
Popüler İçerik
Atatürk Ve Trablusgarp Savaşı
Atatürk Ve Trablusgarp Savaşı
Atatürk ve Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak İstanbul Harp Akademisinde mezun olduktan sonra çeşitli bölgelerde gör...
Atatürkün Doğum
Atatürkün Doğum
Atatürkün doğumu, Bebeğin doğumu yaklaştıkça Zübeyde hanımın heyecanı gibi evin telaşı da arttı. Evin erkeği, o günlerde artık evinden ayrılamıyordu. ...
Atatürkün Özel Hayatı
Atatürkün Özel Hayatı
Atatürk'ün Özel Hayatı, hep sadelik içinde geçmiştir. Her zaman temiz ve disiplinli olmayı sevmiştir. Zengin bir kitaplığı bulunan Atatürk kitap oku...
Atatürk Ve I. Dünya Savaşı
Atatürk Ve I. Dünya Savaşı
Atatürk Ve I. Dünya Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk 1. Dünya savaşı öncesinde Sofya'da Yarbay olarak çalışmaktaydı. Bulunduğu bölgedeki olay ve gelişmel...
Atatürk Ve Balkan Savaşları
Atatürk Ve Balkan Savaşları
Atatürk ve Balkan Savaşları, Olayların başlangıcı, Osmanlı Devleti o dönemde Trablusgarp savaşı ile uğraşırken, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ ve Sı...
Atatürk Hatay Sorunu
Atatürk Hatay Sorunu
Atatürk Hatay sorununu ömrünün son yıllarını feda etmek uğruna büyük çabalar göstererek çözmüştür. Mondros anlaşmasından sonra İngiliz ve Fransızlar İ...
Atatürk Ve Askerlik
Atatürk Ve Askerlik
Atatürk ve Askerlik, Atatürk'ün askerlik dehasını ortaya koyan başarılarla doludur. Aldığı her görevi başarıyla tamamlamıştır. Atatürk'ün askerlikte i...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Atatürk Ve Milli Mücadele
Atatürkün Öğrenim Hayatı
Atatürkün Okul Hayatı
Atatürk Nerede Öldü
Atatürkün Hayatı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019