Atatürk Devrimler

Atatürk Devrimler

Atatürk Devrimler, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olan Atatürk tarafından öncülük edilerek 1922 senesinde Saltanatın kaldırılmasından 1937 senesine kadar laikliğin Anayasaya girmesi boyunca devam eden süreçtir. Osmanlı devletinin çok uluslu olmasının laik ve demokratik bir devlete dönüşmesi ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile sonuçlanan bütün devrimlerdir.


Devrimlerin Amacı:
Atatürk Türk milletinin son yıllarda çok geri kalmasından dolayı, geri kalınan kurumları kaldırıp, kaldırdığı kurumların yerine milletin daha karakterine ve şartlarına uygun olan çağın gerektirdiği yeni kurumları kurarak Türkiye'yi daha çağdaş bir medeniyete getirmek istiyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ün zamanında yapmış olduğu bu devrimler sayesinde şu anki Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş oldu.
 • Saltanatın Kaldırılması: Saltanatın kaldırılması T.B.M.M 1 Kasım 1922 tarihinde kabul ettiği 308 nuamaralı kararnamesi ile gerçekleşmiştir. Bu sayede Padişahlık kaldırılmştır. Saltanatın kaldırılması ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu resmen sona ermiş oldu.
 • Ankara'nın Başkent olması: Ankara'nın Kurtuluş savaşında çok büyük bir yeri olmuştur. 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının üzerine Türkiye Cumhuriyetinin temeleri de atılmış oldu ve Kurtuluş savaşı artık Ankara'dan yönetilecekti. Böylelikle de Ankara remen Başkent oldu.
 • Cumhuriyetin İlanı: Mustafa Kemal Atatürk'ün siyasi devrimlerinden en önemli devrimlerinden bir tanesi olmaktadır.
  29 Ekim 1923 tarihinde ortaya çıkan kabine sorunlarının sonucunda 29 elim tarihinde Anayasanın maddelerimde değişiklik yapılarak ülkenin yönetim şekli Cumhuriyet oldu.
 • Halifeliğin kaldırılması: Halifeliğin kaldırılması ile birlikte daha kolayca laik düzene geçiş kolaylaştırıldı. Din istismar edilmesi engellendi ve bağımsız olan bir dış politika olması kolaylaştırıldı. Ulusal egemenlik güçlendi. Osmanlı Hanedanı'na da son verildi.
 • Kadınlara Siyasi hakların verilmesi: Kadınların polita üzerinde seçme ve de seçilme hakkına kavuşmalarına olanak tanıdı ve erkeklerle aynı eşit haklara sahip oldular. Artık kadınlarda millet vekili ve ya başbakan olabildiler.

 • Serbest Cumhuriyet Fırkası:
  Cumhuriyet döneminde çok partili döneme geçiş süresine geçiştir.
 • Şapka Kanunu: 1925 senesinde halkın daha modern giyinmesi için getirilen bir kanundur. Fes kaldırılıp şapka kanunu getirilmiştir.
 • Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması: Şeyh Sait İsyanı'nın olması sonucunda bu kanunun çıkması daha da hızlanmıştır.
 • Soyadı Kanunu: İsviçre'den alınarak getirilen bu kanun, 2 temmuz 1934 senesinde resmi gazetede yayınlanarak herkesin artık bir soyadı olmuş ve insanların lakabı ile çağrılmasına son verilmiştir.
 • Türk Ceza Kanunu (1926): İtalyan Zanardelli Yasasının esas alınarak uyarlanan bir yasa olmaktadır.
 • Kabotaj Kanunu: Devletlerin kendi denizlerine karşı tanıdığı ayrıcalığı esas alan kanundur.
 • Toprak Reformu: Kendisine ait olan toprağı olmayan halka toprak dağıtmak için var olan bir kanundur.
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1924): 20 Nisan 1924 senesinde yürürlüğe giren ve ülkenin yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğunu belli eden Anayasadır.
 • Türk Tarih Kurumu: 1931 yılında kurulmuş olan ve Türk tarihini araştırmak için kurulmuş olan bir kurumdur.

  Atatürk Devrimler Yorumları

  şifre Kırmızı sayıyı girin

  0 Yorum Yapılmış "Atatürk Devrimler"
  Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
  Atatürk Ve Milli Mücadele
  Atatürk Ve Milli Mücadele
  Atatürk ve Milli Mücadele, Osmanlı devleti artık fiilen itilaf devletlerinin kontrolü altına gelmişti. Var olan dış borçlar ve halkın artık uzun savaşlar nedeniyle yorgun düşmesi nedeniyle artık dermanı kalmamıştı. Bununla birlikte uzun kıtlıkla geçe...
  Atatürkün Öğrenim Hayatı
  Atatürkün Öğrenim Hayatı
  Atatürkün Öğrenim Hayatı, Küçük Mustafa 1887 yılında Haziran ayında başladığı ilk öğrenim hayatına bir süreliğine annesi Zübeyde hanımın isteğine uyarak Hafız Mehmet Efendinin mahalle mektebinde devam etmiştir. Daha sonra çok geçmeden babası Ali Rıza...
  Atatürkün Okul Hayatı
  Atatürkün Okul Hayatı
  Atatürkün okul hayatı, Cumhuriyetin kurucusu olan Atatürk'ün oldukça başarılı bir okul hayatı olmuştur. Ülkemizin kaderini belirleyecek olan çalışmaları bile okul hayatı sırasında başlamıştır. Atatürk'ün okul hayatı Mahalle Mektebiyle başlamış, Harp ...
  Atatürk Nerede Öldü
  Atatürk Nerede Öldü
  Atatürk nerede öldü; Türkiye cumhuriyetinin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 9.05'de Dolmabahçe Sarayında vefat etmiştir. Uzun ve yorucu yurt içi seyahatleri, yeni kurulan rejim ve devletin getirdiği ağır soru...
  Atatürkün Hayatı
  Atatürkün Hayatı
  Atatürk'ün hayatı, Asıl adı Mustafa Kemal olan Atatürk 1881 yılında, Selanik'te dünyaya gelmiştir. Babası Ali Rıza Efendi, annesi ise Zübeyde Hanım'dır. Babası Ali Rıza Efendi önceki yıllarda gümrük memurluğu yapmış. Daha sonraki yıllarda ise görevin...
  Atatürkün Çocukluk Ve Gençlik
  Atatürkün Çocukluk Ve Gençlik
  Atatürkün çocukluk ve gençlik, dönemi 1881 yılında doğumuyla başlar, 1904 yılına kadar devam eder. 1881 yılında Selanik'te doğan Mustafa Kemal Atatürk'ün kökenleri konusunda Arnavut, Türkmen, Yörük gibi iddialar bulunmaktadır. Babası Ali Rıza Efendi'...
  Atatürkün Dini İnancı
  Atatürkün Dini İnancı
  Atatürkün dini inancı, yakın döneme kadar objektif olarak incelenmemiş ve Atatürk'ün herhangi bir temele dayanmadan dine karşı olduğu konusu bazı çevrelerce kasıtlı şekilde yayılmak istenmiştir. Bunun asıl sebebi inananları Atatürk düşmanı yapmaktır....
  Atatürkün Eserleri
  Atatürkün Eserleri
  Atatürkün Eserleri, Büyük Türkiye Cumhuriyetini kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı boyunca kaleme aldığı birçok eserlerinin toplam adedi on dörttür. Gazi Kemal Atatürk yazmış olduğu bu eserlerinde askerliğe, siyasal yaşama tarzına ve kültürel...
  Atatürkün İlgi Alanları
  Atatürkün İlgi Alanları
  Atatürkün ilgi alanları, Varoluşuyla şuan olduğumuz kişi olma yolunda ilerleyişimizde çok önemli bir yere sahip olan insanın, Atatürk'ün ilgi alanlarında bahsedeceğiz. Çok yönlü ve bu çok yönlülüğünü kullanıp birçok alana yönelen Atatürk'ün ilgi ala...
  Atatürk Cumhurbaşkanlığı
  Atatürk Cumhurbaşkanlığı
  Atatürk Cumhurbaşkanlığı, Osmanlı devletinin yapmış olduğu ağır anlaşmaların sonucunda halkın kendi kendini yönetme sistemi artık gelmişti. Böylelikle Osmanlı devleti gerçekleşen savaşlar sonucunda yıkılmış ve yerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti almış...
  Atatürk Siyasi Olaylar
  Atatürk Siyasi Olaylar
  Atatürk Siyasi Olaylar; Cumhuriyetin ilanının ardından, Milli Mücadeleyi başlatan beş kişilik grubun, Mustafa Kemal dışında olan dört üyesi, muhalefete geçtikten sonra, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nı kurmuşlardır. 1925 Mart ayında çıkan Genç Had...
  Atatürk Ve Trablusgarp Savaşı
  Atatürk Ve Trablusgarp Savaşı
  Atatürk ve Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak İstanbul Harp Akademisinde mezun olduktan sonra çeşitli bölgelerde görev yaptı. 13 eylül 1911 yılında Genel Kurmay Başkanlığı 1. Şubeye tayin edildi. Harbiye Nazırı Şevke...
  Atatürkün Doğum
  Atatürkün Doğum
  Atatürkün doğumu, Bebeğin doğumu yaklaştıkça Zübeyde hanımın heyecanı gibi evin telaşı da arttı. Evin erkeği, o günlerde artık evinden ayrılamıyordu. Doğum öncelerinin gerektirdiği hazırlıkları yakın kadın akrabaların evde misafir kalmışl...
  Atatürkün Özel Hayatı
  Atatürkün Özel Hayatı
  Atatürk'ün Özel Hayatı, hep sadelik içinde geçmiştir. Her zaman temiz ve disiplinli olmayı sevmiştir. Zengin bir kitaplığı bulunan Atatürk kitap okumayı, müzik dinlemeyi, tavla ve bilardo oynamayı, ata binmeyi, dans etmeyi çok severdi. Her ...
  Atatürk Ve I. Dünya Savaşı
  Atatürk Ve I. Dünya Savaşı
  Atatürk Ve I. Dünya Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk 1. Dünya savaşı öncesinde Sofya'da Yarbay olarak çalışmaktaydı. Bulunduğu bölgedeki olay ve gelişmeleri Osmanlı Devletine düzenli olarak bildirmekte ve işini düzenli yapan bir komutandır. I. Dü...
  Atatürk Ve Balkan Savaşları
  Atatürk Ve Balkan Savaşları
  Atatürk ve Balkan Savaşları, Olayların başlangıcı, Osmanlı Devleti o dönemde Trablusgarp savaşı ile uğraşırken, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ ve Sırbistan ülkelerinin birleşerek Osmanlı devletine savaş ilan etmeleri ile başlamıştır. Bu dört...
  Atatürk Hatay Sorunu
  Atatürk Hatay Sorunu
  Atatürk Hatay sorununu ömrünün son yıllarını feda etmek uğruna büyük çabalar göstererek çözmüştür. Mondros anlaşmasından sonra İngiliz ve Fransızlar İskenderun'a asker çıkarak burda bir sancak oluşturmuşlardır. Böylece Milletler Cemiyeti kanun...
  Atatürk Ve Askerlik
  Atatürk Ve Askerlik
  Atatürk ve Askerlik, Atatürk'ün askerlik dehasını ortaya koyan başarılarla doludur. Aldığı her görevi başarıyla tamamlamıştır. Atatürk'ün askerlikte ilk görev yeri 11 Ocak 1905 tarihinde atandığı merkezi Şam olan 5. Ordu ile başlamıştır. 1907 ...
  Atatürk Ve Dünya Savaşı
  Atatürk Ve Dünya Savaşı
  Atatürk ve Dünya Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh deyişine uygun olarak Türkiye, savaşın dışında kalmıştır. Ancak Mihver Devletler arasında yer alan İtalya'nın Arnavutluk'u işgali Türkiyeyi Akdeniz'in güvenliği konus...
  Atatürkün Ölümü
  Atatürkün Ölümü
  Atatürk'ün ölümü, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ulu önder Atatürk'ün hiç ölmeyeceğini sanan vatandaşların bir gün onunda aramızdan ayrılma ihtimalini hiç akıllarına getirmemişlerdi. Bu gerçeği halkın kabul etmesi ne kadar zor olsa da bi...
  Atatürk İç Politika
  Atatürk İç Politika
  Atatürk ve İç Politika, Büyük önder ve eşsiz lider Atatürk başkomutanlık meydan muharebesinin son günü 9 eylül 1922 yılında Yunan ordusu denize döküldükten sonra ve büyük bir zafer kazanıldıktan sonra Atatürk asıl savaşın yeni başladığını...
  Atatürk Milletler Cemiyeti
  Atatürk Milletler Cemiyeti
  Atatürk Milletler Cemiyeti, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile düşman denize dökülmüş, Türkler yine bir destan yazmış ve Kurtuluş Savaşı kazanılmıştır. Yeni Türk ordusunun gücü işgalci devletlere gösterilmiş, işgalci devletlerin aske...
  Atatürkün Hatırası
  Atatürkün Hatırası
  Atatürkün Hatırası, Aslında sizlerle paylaşacaklarım Atatürk'ün hatırası değil hatıralarıdır. Aynı zamanda bize bırakmış olduğu vasiyet, bencillik değil aynı zamanda sencilliktir. Başkalarına da saygılı olmayı bırakmıştır. Herkese karşı anlayı...
  Atatürk Ve Sadabat Paktı
  Atatürk Ve Sadabat Paktı
  Atatürk ve Sadabat Paktı, Sadabat paktı, Atatürk için önem arz eden ve hayatının son yıllarında büyük çabalar göstererek başarıya ulaştığı anlaşmalardan biridir. Olayların başında, İtalya'nın Habeşistan'ı işgal etmesi gelmektedir. Böylece Doğu...
  Atatürk Musul Sorunu
  Atatürk Musul Sorunu
  Atatürk Musul Sorunu, Uzun yıllar boyunca masa başında kaybetmiş olduğumuz Musul şehitlerimizin kanları, annelerimizin göz yaşlarıyla geride bıraktığımız vatan toprağıdır. Musul Mondros Ateşkes antlaşmasının Osmanlı padişahı tarafından imzalan...
  Atatürk Hakkında Bilinmeyenler
  Atatürk Hakkında Bilinmeyenler
  Atatürk Hakkında Bilinmeyenler, Yüce Türk Ulusunun efsane lideri Mustafa Kemal Atatürk, liderliği ve yüksek hayat görüşü ile ülkesine, halkına ve ordusuna ilham kaynağı olmuştur. İnsani erdemlerin en önemlisi olan özgürlük, Atatürk önderl...
  Montrö Boğazlar Sözleşmesi
  Montrö Boğazlar Sözleşmesi
  Montrö boğazlar sözleşmesi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki geçiş rejiminin, aynı zamanda boğazlardaki güvenliğin düzenlendiği sözleşmedir. Bu sözleşme 1923 yılında Lozan Antlaşmasıyla beraber imzalanan Boğazlar Sözleşmesinin yerine geçer...
  Atatürk İsmi
  Atatürk İsmi
  Atatürk ismi, Türk tarihinin aynasıdır. Türkiye cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal biz Türk milletine armağan ettiği birçok İnkılabı vardır. Birçok kanunu da vardır. Bunların içerisinde en önemlilerinden biriside soyadı kanunudur. Bu kanunl...
  Atatürk Ve Yıldırım Ordular Grubu
  Atatürk Ve Yıldırım Ordular Grubu
  Atatürk Ve Yıldırım Ordular Grubu, 14 Şubat 1917 tarihinde kol ordu ve 2 ordu komutanlıkları arasında Atatürk'ü savunmak üzere Hicazı ordu komutanlıkları yetkisiyle oraya gidecek birliklerin başına yollamışlardı. Durumu gözden geçirmek üzere Ş...
  Atatürkün Şahsi İlişkileri
  Atatürkün Şahsi İlişkileri
  Atatürk'ün Şahsi İlişkileri, Mustafa Kemal Atatürk çok küçük yaşlardan itibaren ikili ilişkilerine önem veren ileri görüşlü bir kimliğe sahipti. Bu hususla bir kimseyle konuştuğu zaman diksiyonu ve hitabenin kuvvetli olması hasebi ile karşıdak...
  Atatürk Eğitim Hayatı
  Atatürk Eğitim Hayatı
  Atatürk Eğitim Hayatı; Mustafa Kemal Atatürk 1887 senesinde, haziran ayında başladığı ilk öğrenimine bir süre annesinin isteğine uyup, Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde başlamıştır fakat çok zaman geçmeden, babasının arzusu ile...
  Atatürk Ve Askeriye
  Atatürk Ve Askeriye
  Atatürk ve Askeriye, Atatürk yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında küllerinden dirilttiği Türkiye Cumhuriyetinin eşsiz bir lideridir. Şüphesiz asker kişiliğinin başarılı olmasında payı çok büyüktür. Fakat ileri görüşlülüğü ve cesareti ile ...

   

  Atatürk Ve Milli Mücadele
  Atatürkün Öğrenim Hayatı
  Atatürkün Okul Hayatı
  Atatürk Nerede Öldü
  Atatürkün Hayatı
  Atatürkün Çocukluk Ve Gençlik
  Atatürkün Dini İnancı
  Atatürkün Eserleri
  Atatürkün İlgi Alanları
  Atatürk Devrimler
  Atatürk Cumhurbaşkanlığı
  Atatürk Siyasi Olaylar
  Atatürk Ve Trablusgarp Savaşı
  Atatürkün Doğum
  Atatürkün Özel Hayatı
  Atatürk Ve I. Dünya Savaşı
  Atatürk Ve Balkan Savaşları
  Atatürk Hatay Sorunu
  Atatürk Ve Askerlik
  Atatürk Ve Dünya Savaşı
  Atatürkün Ölümü
  Atatürk İç Politika
  Atatürk Milletler Cemiyeti
  Atatürkün Hatırası
  Atatürk Ve Sadabat Paktı
  Atatürk Musul Sorunu
  Atatürk Hakkında Bilinmeyenler
  Montrö Boğazlar Sözleşmesi
  Atatürk İsmi
  Atatürk Ve Yıldırım Ordular Grubu
  Popüler İçerik
  Atatürkün Doğum
  Atatürkün Doğum
  Atatürkün doğumu, Bebeğin doğumu yaklaştıkça Zübeyde hanımın heyecanı gibi evin telaşı da arttı. Evin erkeği, o günlerde artık evinden ayrılamıyordu. ...
  Atatürkün Özel Hayatı
  Atatürkün Özel Hayatı
  Atatürk'ün Özel Hayatı, hep sadelik içinde geçmiştir. Her zaman temiz ve disiplinli olmayı sevmiştir. Zengin bir kitaplığı bulunan Atatürk kitap oku...
  Atatürk Ve I. Dünya Savaşı
  Atatürk Ve I. Dünya Savaşı
  Atatürk Ve I. Dünya Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk 1. Dünya savaşı öncesinde Sofya'da Yarbay olarak çalışmaktaydı. Bulunduğu bölgedeki olay ve gelişmel...
  Atatürk Ve Balkan Savaşları
  Atatürk Ve Balkan Savaşları
  Atatürk ve Balkan Savaşları, Olayların başlangıcı, Osmanlı Devleti o dönemde Trablusgarp savaşı ile uğraşırken, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ ve Sı...
  Atatürk Hatay Sorunu
  Atatürk Hatay Sorunu
  Atatürk Hatay sorununu ömrünün son yıllarını feda etmek uğruna büyük çabalar göstererek çözmüştür. Mondros anlaşmasından sonra İngiliz ve Fransızlar İ...
  Atatürk Ve Askerlik
  Atatürk Ve Askerlik
  Atatürk ve Askerlik, Atatürk'ün askerlik dehasını ortaya koyan başarılarla doludur. Aldığı her görevi başarıyla tamamlamıştır. Atatürk'ün askerlikte i...
  Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları Sosyal Medya
  Atatürk Ve Milli Mücadele
  Atatürkün Öğrenim Hayatı
  Atatürkün Okul Hayatı
  Atatürk Nerede Öldü
  Atatürkün Hayatı
  Gizlilik İlkeleri
  Güvenlik İlkeleri
  Atatürk'ün Hayatı Forumları
  Bizimle İletişime Geçin
  Site Haritası
  Facebook
  Twitter
  Google+
  Pinterest
  Instagram
  Son Forum Konuları
  Yardım Sayfaları
  Gizlilik İlkeleri
  Güvenlik İlkeleri
  Atatürk'ün Hayatı Forumları
  Bizimle İletişime Geçin
  Site Haritası
  Sosyal Medya
  Facebook
  Twitter
  Google+
  Pinterest
  Instagram
  Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
  Ağustos - 2018