ataturkunhayati.gen.tr
atatürk'ün hayatı

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan Yorumlar

Atatürkün Eserleri

Atatürkün Eserleri, Büyük Türkiye Cumhuriyetini kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı boyunca kaleme aldığı birçok eserlerinin toplam adedi on dörttür. Gazi Kemal Atatürk yazmış olduğu bu eserlerinde askerliğe, siyasal yaşama tarzına ve kültürel ile sosyal hayata yönelik çeşitli birçok konuyu kendi içinde değerlendirerek aslında başarıyı elde etmek için izlenmesi gereken yolları insanlara anlatmaktadır. Atatürk'ün eserleri denince akla tabi ilk olarak kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelmektedir. Bu eserinin yanında yukarıda belirtilen daha birçok alanda vermiş olduğu fikir ve tavsiyeleri sayesinde yine bizlerin en büyük yol göstericimiz olmuştur. 

Atatürk'ün Eserleri

Atatürk'ün Siyasal Yaşama Yönelik Yazmış Olduğu Eserleri
Atatürk'ün Söylev Ve Demeçleri: Cumhuriyet Halk Partisi Platformlarında Atatürk'ün mecliste yurt çapında yaptığı gezilerde bazı kişiler ve gazetecilere vermiş olduğu demeçlerle bütün konuşmalarını kapsamaktadır. Bu eser toplam beş ciltten oluşmaktadır.

Büyük Söylev (Nutuk): Büyük Türkiye Cumhuriyetini tarihi yorumlayan, pekiştiren sonu 'GENÇLİĞE ARMAĞAN'' şeklinde biten kendi gerçekleştirmiş olduğu devrimleri yorumlayan ve tarihe mal olan, tarihe ışık tutan bir belge niteliği taşımaktadır.

Atatürk'ten Mektuplar: Afet İnan ve Ulu Önder Atatürk arasında 1935-1938 senesinde yazılan mektupların tümünü kapsamaktadır. Bu yazılan mektuplarda en çok Hatay bölgesinde gerçekleşen meselelerden bahsedilmektedir.Atatürk'ün son zamanlarda bakan ve başbakanlar ile yapmış olduğu görüşmelerde ekonomik kalkınma üzerine yaptığı konuşmalar ve Türk Tarih Kurumunun yapmış olduğu çalışmaları ile ilgilendiği bilgilere ulaşmaktayız.

Atatürk'ün Sosyal Ve Kültürel Alana Yönelik Yazdığı Eserler
Medeni Bilgiler: Vatandaşların devletle olan ilişkileri ve sahip olduğu haklar hakkında yazılan ve Afet İnan tarafından aktarılmış olan ''Medeni Bilgiler'' kitabında toplanmıştır. Bu kitapta hak ve görevler, millet, ferdi haklar, hakimiyet, hürriyet, ferdi hürriyetler ve devletten sıklıkla bahsedilmektedir. Bahsedilen bu kavramlar üstünde oldukça fazla durulmaktadır. Afet İnan bu kitapta Ulu önder Atatürk'ün fikir ve çalışmalarını yayınlarken aynı zamanda da Atatürk'ün el yazılarını da birer belge şeklinde koymak istediğini belirtmiştir.

Arı burnu Muharebeleri Raporu: Harp Tarihi Dairesinin isteği için Atatürk tarafından yazılmıştır. Ulu önder Atatürk o yıllarda birinci Dünya Savaşı sırasında ikinci Ordu Komutanlığı görevini yapmaktadır. Arı burnu Muharebeleri ile ilgili yazıları kapsamaktadır. 

Atatürk'ün Hatıra Defteri: Birinci Dünya savaşında Atatürk Suriye, Diyarbakır, Bitlis ve Gelibolu cephelerinde olduğu sırada aynı zamanda da yöre halkını insanları tanışmış ve onlarla birlikte bu cephelerde savaşmak için gelmiş olan askerlerimiz detaylı bilgi almıştır. Askerlerimizin savaş meydanında fedakarlıkları ve kahramanlıklarına şahit olmuş ve onlarla gurur duymuştur. Edinmiş olduğu bu bilgileri küçük bir hatıra defterine yazan Atatürk bu hatıra defterini yaveri olan Şükrü Tezer'e vermiştir. Atatürk daha sonrada yazmış olduğu bu bilgileri Şükrü Tezer tarafından savaşa ait olan hatıra yazılarıyla birlikte yayımlamıştır. 

Karlsbad Hatıraları: Mustafa Kemal Atatürk'ün sosyal, siyasi ve askeri meseleler hakkında fikirlerini bayan etmiş olduğu kitaplardan yaptığı aktarmaları kapsamaktadır.
Atatürkün Eserleri

Ulu önder Atatürk'ün Karlsbad da 'Geçen Günlerim'' başlığı altında tam altı deftere yazmış olduğu hatıralardır.

Geometri: Bu kitap tam kırk dört sayfa ve oldukça küçüktür. Bu kitap 1936-1937 senesinde Dolma Bahçe Sarayında Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazdığı bir kitaptır. Üçüncü Türk kurultayının hemen ardından sonra yazılmış bu kitapta teğet, yüzey, açı ortay, düzey, yamuk, orantı, taban, yatay, uzay, çember, açı, eksi, eşkenar, düşey, toplam, alan, varsayım, çarpı, türev, oran, gerekçe, üçgen, bölü, boyut, kesit, çap, artı, eşit, yay, dörtgen ve dikey gibi terimler Atatürk tarafından türetilen terimlerdir.

Atatürk'ün Askerliğe Yönelik Yazdığı Eserleri
Zabit Ve Kumandan İle Hasbıhal: Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sofya'da Ataşemiliterdeyken Mayıs 1914 ayında bu eseri yazmıştır. Ulu önder Atatürk bu eserinde Nuri Conker ve takip ettikleri manevralardaki zabitle kumandanların bilgisizlikleri ve durumlarını acıklı bir şekilde tasvir etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün en çok üstünde durmuş olduğu bölüm ise ''İnisiyatif'' başlığı altında bulunan yazılardır. İnisiyatif kelimesinin ''kendiliğinden iş görme ve hareket'' olarak tarif etmiş ve anlatmıştır. BU eser o tarihlerde Atatürk'ün düşünce yapısının en iyi biçimde ortaya koymuş bir kitaptır. 

Bölüğün Muharebe Eğitimi: Mustafa Kemal Atatürk'ün tercümesini yapmış olduğu küçük birlik komutanlarının idare ve sevk bilgilerinin arttırılması için bu bilgiler ''Meskun yerlerde muharebe'' Taarruz'' ve ''Savunma'' konularını kapsamaktadır.

Taktik Meselelerinin Çözümü Ve Emirlerin Yazılmasına İlişkin Öğütler: Ulu önder Atatürk Çanakkale Muharebelerinde elde etmiş olduğu tecrübe ve başarılarını ''Taktik Meselelerinin Çözümü'' ve Emirlerin Yazılmasıyla ilgili hususları tam yedi sayfalık bu kalem almış olduğu eserinde toplamıştır. 1915 senesinde yazmış olduğu bu eserinin on altıncı kolordu komutanlığı olarak bütün subaylarca okunmasını emretmiştir. 

Takımın Muharebe Eğitimi: General Lıtzmannın ''Sefer Memevcudunda tabur, bölük ve takımın muharebeleri talimleri'' adı verilen ilk kısımlarını oluşturmakta olup ''Selanik de üçüncü ordu karargahında görev yapan Kurmay Kıdemli Yüzbaşı olan Mustafa Kemal tarafından tercümesi yapılmıştır. Bu kitabın içeriği farklı hava şartlarında oldukça basit bir mesele içinde muharebe yöntemlerinin uygulanabilmesi ve avcı hattı teşkili ile avcı hattının ateş muharebesini ilgilendiren konuları kapsamaktadır.

Cumali Ordugahı: Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Cumali Ordugahında üçüncü süvari tümeninin manevralarına katılmıştır. ''Cumali Ordugahı'' adlı bu eserini yazmıştır.

Taktik Tatbikat Gezisi: Ulu önder Atatürk yazmış olduğu bu eseri 1911 senesinde beşinci Kolordu Harekat Şube Müdürüyken yazmıştır. Subayların arazide yetiştirilmesi gerektiğini hedefleyen tatbikatların önemini vurgulamakta olan bu eserinde Mavi ve Kırmızı rollerde yer alan muharebe birliklerinin Kılkış ve Selanik  arasında yapılan taarruz ile savunma uygulamalarının değerlendirmesini yapmıştır.

Yayınlanma Tarihi : 04.06.2016 11:03:53

Atatürkün Eserleri Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

Yorum Yapılmış "Atatürkün Eserleri"


İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

19 Mayıs Atatürk

19 Mayıs Atatürk, Türklerin gücü, Dünya üzerinde zaman zaman egemen güçler tarafından denenmek istenmiştir. 19 Mayıs tarihi de o günlerden biridir. Türkler tarih sahnesinden ebediyyen yok edilmek isteniyordu. Bir ışığa ihtiyaç var...

10 Kasım Atatürk

10 Kasım Atatürk, Milli Mücadele ve Kurtuluş savaşının önderi olan Mustafa Kemal Atatürk'e milletçe çok şey borçluyuz. Ülkemizin kurtuluşu döneminde, canını ve malını hiç çekinmeden ortaya koyan Mustafa Keman Atatürk dünya üzerine...

Türk-yunan İlişkileri

Türk-Yunan İlişkileri, Türkiye ile Yunanistan arasında özellikle Ege de yaşanan sorunlar, iki tarafı da sık sık direk olarak bir kavganın hatta çatışmanın eşiğine getiren sorunlar olması nedeni ile değişen uluslararası ortamda da...

Atatürk Ekonomi

Atatürk Ekonomi, Cumhuriyet’in ilanı ile başlayan bu dönemde devlet, ekonomiye direk olarak etkilemeyecek bir yatırım yapmayacak, beraber özel sektörü yatırım yapmaya teşvik edecektir. Bu dönemde İzmir İktisat Kongresinde alınan...

Atatürk

Atatürk, Atataürk 1881 yılında Selanik'in Kocakasım mahallesinde bulunan üç katlı bir evde doğmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde hanım, babası ise Ali Rıza efendidir. Mustafa ilk öğrenim zamanında öğrenimine Mehmet Ef...

Atatürk Erken Dönem

Atatürk Erken Dönem, Mustafa Kemal 1881 yılında Selanik'te doğduktan kısa süre sonra babası Ali Rıza Efendiyi kaybetti. Çocukluğu dayısının tarlalarında, ürünlere zarar veren kargaları kovalamakla geçti. 1895 yılında 14 yaşına gel...

Atatürk Ve Kurtuluş Savaşı

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı, tarihte yeri oldukça önemli olan hatta Osmanlı'dan sonra yeni bir devlet kurma görevinde başkahraman olarak gösterilen Atatürk ve Kurtuluş Savaşı hakkında birçok kaynakta çok fazla şeyler yazılmıştır. B...

Atatürkün Ödülleri

Atatürkün Ödülleri, Mustafa Kemal Atatürk gerek Osmanlı döneminde, gerek kurtuluş dönemi mücadelesinde, gerekse Türkiye Cumhuriyet Devleti kurulmasından dolayı üstün başarılarından dolayı birçok ödül ve madalyaya layık görülmüştür...

Atatürk Ölümü

Atatürk Ölümü Atatürk hastalığı nedeni ile 1 Kasım TBMM açılışına katılamadı. Atatürk 15 gün kadar rahat geçirdi fakat bu günün sonunda felaket günler geldi Atatürk' ün hastalığı tekrar şiddetlendi. Büyük lider büyük insan 10 Kası...

Atatürk Dış Politika

Atatürk dış politikada, barışçıl bir tutum izlemiştir. Bu tutumu 'Yurtta Barış, Dünyada Barış'' sözüyle de desteklemiş ve arkasında durmuştur.  Bu tutumunda hiçbir fire vermemiş ve itibarlı bir duruş göstermiştir. Atatürk dönemi T...

Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

atatürk'ün hayatı, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Haziran - 2018